مشخصات نشريه:  

فصلنامه رشد فناوري
 11 دوره
عنوان نشريه:  رشد فناوري
كد ISSN:  1735-5486
نوع نشريه:  فصلنامه
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
درجه علمی:  علمی ترویجی
صاحب امتياز:  مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي (رويش)
مديرمسئول:  حبيب الله اصغري
سردبير:  دكتر جعفر توفيقي
تلفن:  88898865 (021), 6-88930150 (021), 88894649 (021)
نمابر:  88930157 (021)
رایانامه:  roshdefanavari@gmail.com
تارگاه:  www.roshdefanavari.ir
صندوق پستي:  13145/799
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، چهار راه كالج، كوچه سعيدي، پلاك 5، مركز رشد و فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي، رويش