مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مديريت فناوري اطلاعات
 8 دوره
عنوان نشريه:  مديريت فناوري اطلاعات
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده مديريت دانشگاه تهران
مديرمسئول:  سيدرضا سيدجوادين
سردبير:  بابك سهرابي
تارگاه:  jitm.ut.ac.ir
رایانامه:  jitm@ut.ac.ir
تلفن:  88006355 61117637 (021)
نمابر:  88006355 (021)
صندوق پستي:  14155-6311
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد چمران، خيابان جلال آل آحمد، ضلع جنوبي پل گيشا، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، ساختمان الغدير، طبقه همكف، كد پستي: 1411713114
كد ISSN:  1019-3871
نوع نشريه:  دو فصلنامه