مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مديريت فناوري اطلاعات
 7 دوره
  عنوان نشريه :  مديريت فناوري اطلاعات
  نوع نشريه :  دو فصلنامه
  كد ISSN :  1019-3871
  صاحب امتياز :  دانشكده مديريت دانشگاه تهران
  مدير مسئول :  سيدرضا سيدجوادين
  سر دبير :  بابك سهرابي
  نشانی :  تهران، بزرگراه شهيد چمران، خيابان جلال آل آحمد، ضلع جنوبي پل گيشا، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، ساختمان الغدير، طبقه همكف، كد پستي: 1411713114
  صندوق پستي :  14155-6311
  تلفن :  88006355 61117637 (021)
  نمابر :  88006355 (021)
  پست الكترونيكي :  jitm@ut.ac.ir
  تارگاه :  jitm.ut.ac.ir