مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش در نظام هاي آموزشي
 4 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش در نظام هاي آموزشي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن پژوهش هاي آموزشي ايران
مديرمسئول:  دكتر فريبرز درتاج
سردبير:  دكتر فريبرز درتاج
تارگاه:  www.iera.ir
رایانامه:  info@iera.ir
تلفن:  81032206 (021)
نمابر:  81032200 (021)
نشانی:  تهران، خيابان كريمخان زند، نبش شهيد عضدي (آبان شمالي)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي، طبقه دوم، اتاق 204
نوع نشريه:  فصلنامه