مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش در نظام هاي آموزشي
 4 دوره
  عنوان نشريه :  پژوهش در نظام هاي آموزشي
  نوع نشريه :  فصلنامه
  صاحب امتياز :  انجمن پژوهش هاي آموزشي ايران
  مدير مسئول :  دكتر فريبرز درتاج
  سر دبير :  دكتر فريبرز درتاج
  نشانی :  تهران، خيابان كريمخان زند، نبش شهيد عضدي (آبان شمالي)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي، طبقه دوم، اتاق 204
  تلفن :  81032206 (021)
  نمابر :  81032200 (021)
  پست الكترونيكي :  info@iera.ir
  تارگاه :  www.iera.ir