مشخصات نشريه:  

فصلنامه ليزر پزشكي
 8 دوره
عنوان نشريه:  ليزر پزشكي
كد ISSN:  3319-1735
نوع نشريه:  فصلنامه
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
درجه علمی:  علمی پژوهشی
صاحب امتياز:  معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران
مديرمسئول:  دكتر حسين بختو
سردبير:  دكتر پروين منصوري
تلفن:  66494649 (021)
نمابر:  66494649 (021)
رایانامه:  jmlc@jdcord.jd.ac.ir
تارگاه:  www.icml.ir
صندوق پستي:  14155-6615
نشانی:  تهران، سيد خندان، ابتداي سهروردي شمالي، كوچه شهيد مهاجر، پلاك 13، طبقه 2