مشخصات نشريه:  

فصلنامه فصلنامه تعليم و تربيت
 6 دوره
  عنوان نشريه :  فصلنامه تعليم و تربيت
  نوع نشريه :  فصلنامه
  كد ISSN :  1017-4133
  صاحب امتياز :  وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران
  مدير مسئول :  دكتر هاجر تحريري نيك صفت
  سر دبير :  دكتر محمود مهرمحمدي
  نشانی :  تهران، خيابان شهيد برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان شماره 5 آموزش و پرورش، پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
  تلفن :  88327350 (021)
  نمابر :  66480504 (021)
  پست الكترونيكي :  info@rie.ir
  تارگاه :  www.rie.ir