مشخصات نشريه:  

فصلنامه فصلنامه تعليم و تربيت
 6 دوره
عنوان نشريه:  فصلنامه تعليم و تربيت
كد ISSN:  1017-4133
نوع نشريه:  فصلنامه
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
درجه علمی:  علمی پژوهشی
صاحب امتياز:  وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران
مديرمسئول:  دكتر هاجر تحريري نيك صفت
سردبير:  دكتر محمود مهرمحمدي
تلفن:  88327350 (021)
نمابر:  66480504 (021)
رایانامه:  info@rie.ir
تارگاه:  www.rie.ir
نشانی:  تهران، خيابان شهيد برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان شماره 5 آموزش و پرورش، پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش