مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله روانشناسي
 14 دوره
  عنوان نشريه :  مجله روانشناسي
  نوع نشريه :  فصلنامه
  كد ISSN :  1680-8436
  صاحب امتياز :  دکتر جواد اژه اي
  مدير مسئول :  دکتر جواد اژه اي
  سر دبير :  دکتر محمد كريم خداپناهي
  نشانی :  تهران، خ پاستور، کوچه شهيد خوش زبان، بن بست ناهيد، پلاک 3/12
  صندوق پستي :  13185-619
  پست الكترونيكي :  journal@iranapsy.net